Booking 9 Rooms

คุ้มกว่า!!! จองเข้าพักหลายห้อง ยกก๊วนกันมาหลายคน หรือขนกันมาทั้งครอบครัว กรอกโค้ดรับโปรโมชั่นรัวๆ กันเลย
ข้อเสนอพิเศษสุด สําหรับลูกค้าที่จองเข้าพักตั้งแต่ 9 ห้องขึ้นไป รับโปรโมชั่นพิเศษ สําหรับ 9 ห้อง 59,000 บาท!!
เพียงแจ้งขอรับสิทธิ์ ก่อนการจองห้องพัก รับสิทธิ์เลย!

กติกาการรับสิทธิ์

  • ลูกค้าแอดไลน์ Line @Emmarin Villa
  • แจ้งขอรับสิทธิ์ Booking 9 Rooms ผ่านไลน์ของ Emmarin Villa

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อยืนยันการจอง
  • โรงแรมขอสงวนสิทธิการคืนเงินและเรียกเก็บเงินเต็มจํานวน 100%
  • การจองไม่สามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก และไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • โรงแรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกําหนด

โปรโมชั่นแพ็คเกจนี้รับเฉพาะการจองตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น
Line @Emmarinvilla

Other Offers