Facilities Event

Facilities Event

Capture moments
with us

สถานที่รับรองริมชายหาดเหมาะสําหรับจัดงานและการพบปะสังสรรค์แบบเป็นส่วนตัว

Facilities Event

WEDDING VENUES

Emmarin Villa อยากเป็นส่วนหนึ่งในห้วงของความสุข ในโมเม้นท์ที่สําคัญครั้งหนึ่งของชีวิต ทางที่พักขอนําเสนอสถานที่สามารถใช้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของงานจัดงานแต่งงานแบบเป็นส่วนตัวซึ่งสามารถรังสรรค์ขึ้นมาได้ตามความชอบและความต้องการของผู้จัดงานในพื้นที่อาณาบริเวณ 3 ไร่กว่า แล้วให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างวันพิเศษของคู่บ่าวสาวด้วยสถานที่จัดงานริมชายหาดที่ดีที่สุดในประจวบคีรีขันธ์สําหรับทุกโอกาส

OUTING & MEETING

Emmarin Villa อยากเป็นหนึ่งในความทรงจําที่แสนประทับใจ ในช่วงเวลาของความสุขความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้าพักแบบเป็นหมู่คณะ เป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมให้กับองค์กรหรือกลุ่มคนในการสร้างความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์ของผู้ที่ต้องการมาเข้าพักแบบเป็นหมู่คณะ โดยที่พักมีกิจกรรมมากมาย เหมาะแก่การทํากิจกรรมสนุกสนานร่วมกันในพื้นที่อาณาบริเวณ 3 ไร่กว่า ติดชายหาดที่ดีที่สุดในประจวบคีรีขันธ์

PRODUCTION RENTAL

Emmarin Villa ยินดีที่จะเป็นสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งในภาพลักษณ์หรือองค์ประกอบเรื่องราวที่จะถ่ายทอดและนํา เสนอผ่านสื่อต่างๆละคร ซีรี่ส์ ภาพยนตร์ โฆษณา TVC MV ฯลฯ ขอนําเสนอพื้นที่สําหรับการเช่าเพื่อการถ่ายทําในส่วนของงานโปรดักซ์ชั่น ในพื้นที่อาณาบริเวณ 3 ไร่กว่าติดทะเล หาดแสงอรุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นทําเลที่สวยงามให้บรรยากาศบ้านพักตากอากาศส่วนตัว สะอาด ร่มรื่น ลานจอดรถรองรับได้ 10 – 20 คัน